Historia Autosanu
Lata 1901 - 1913
1901

1901 przekazano Krakowskiej Spółce Tramwajowej 17 nowych wagonów typu SW1 (wagon silnikowy) i TW1 (wagon doczepny) wyprodukowanych przez Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Akcyjne dla Budowy Wagonów i Maszyn w Sanoku. Tramwaje obsługiwały pierwszą linię wąskotorową tramwaju elektrycznego w Krakowie.W 1901 roku w Morawskiej Ostrawie uruchomiono pierwsze linie tramwaju elektrycznego. Fabryka sanocka dostarczyła wagony w ilości 15 sztuk. Były to wagony silnikowe - urządzenia elektryczne firmy Schuckert były prawdopodobnie zamontowane w Morawskiej Ostrawie. W marcu 1901 roku odbyły się pierwsze jazdy próbne, a od 1 maja odbywał sie już ruch regularny.Zdjęcia Jiří Boháček.


1902

Zaczynają się niesnaski między K. Lipińskim a Radą Nadzorczą Spółki. Spółka zarzuca mu złe prowadzenie interesów. Radę zaczął niepokoić fakt jego dużej popularności wśród robotników. W takiej sytuacji K. Lipiński ustępuje ze stanowiska dyrektora.

Dyrektorem firmy po Kazimierzu Lipińskim zostaje Aleksander Misiągiewicz.

Fabryka przystępuje do kartelu austriackich fabryk wagonów z kontyngentem 7%. Fabryka sanocka otrzymywała zawsze trudniejsze do wykonania typy wagonów. Nie otrzymywała powtarzających się serii wagonów, przez co trudno było obniżyć koszty produkcji.1903

W 1903 r. dostarczono pierwsze wagony tramwajowe SN-1 dla Lwowa.

1904

Rozpoczęcie produkcji sikawek ogniowych, w latach 1904-1915 wyprodukowano łącznie 677 sztuk w wersji dwukołowej, czterokołowej.1905

Fabryka w dalszym ciągu produkuje maszyny i narzędzia wiertnicze, maszyny parowe, kotły, zbiorniki na ropę oraz mosty kolejowe we wschodniej Galicji. Dla rynku rumuńskiego utworzono przedstawicielstwo firmy w Ploeszti. Fabryka sanocka wykonuje dla teatru Lwowskiego wszystkie urządzenia mechaniczne. Oprócz tego w roku 1905 powstaje jedno z najpiękniejszych dzieł konstrukcyjnych fabryki - hala dworca kolejowego we Lwowie, oprócz tego pasaż Mikolasza we Lwowie i Gartenberga w Stanisławowie.


W odlewni firmy produkowane są rury lane, muflowe i rury instalacji gazowej. Tylko w latach 1904-1906 wyprodukowano łącznie 365 ton rur dla wodociągów i gazowni we Lwowie, Tarnowie, Brzeżanach i Krakowie.
Fabryczna straż pożarna.


Artykuł z gazety "Nowości ilustrowane" z 25 marca 1905 r. dotyczący uruchomienia linii tramwajowej po której będą kursowały tramwaje z sanockiej fabryki.W 1906 roku rozpoczęto budowę linii tramwajowej i równoczęśnie zamówiono w sanockiej fabryce 10 nowych wagonów tramwajowych.
Na początku stycznia ukończono budowę nowej linii i 18 stycznia 1907 r. roku otwarto regularny ruch tramwajów.

1906
Wagonik do transportu kamieni ze skrzynią drewnianą przymocowaną na żelaznym podwoziu.
Archiwum Państwowe w Sanoku, sygnatura: 60/2/0/431.


1907


Wagon z hamulcem i bez hamulca do transportu długich belek. Archiwum Państwowe w Sanoku, sygnatura: 60/2/0/435.Wagon z hamulcem i bez hamulca do transportu długich belek. Archiwum Państwowe w Sanoku, rysunek nr 6617.
1908


W roku 1908 obchodzono uroczyście wyprodukowanie 5000 wagonu.


Wagon osobowy dla kolei wąskotorowej w Rumunii.


Rysunek wagonu tramwajowego motorowego.
Archiwum Państwowe w Sanoku, syg; 60/2/0/437


Pod koniec 1908 roku zakończono dostawę 62 wagonów tramwajowych dla Lwowa.

Ważnymi elementami produkcji w tym okresie były również: walce drogowe, jaszczyki do armat, kuchnie polowe, sikawki pożarnicze,, beczkowozy konne, łodzie metalowe, karczowniki kuchenne, wozy konne do transportu kabli, pługi do odśnieżania torów. Jak widać produkcja charakteryzowała się dużą różnorodnością, była to w większości produkcja jednostkowa lub małoseryjna.

1909


Wagon pocztowy dla Kolei Dojazdowych Przeworsk - Bachórz.


Wagony towarowe dla Kolei Dojazdowych Przeworsk - Bachórz.


15 czerwca 1909 roku Dyrektorem Naczelnym firmy zostaje Ludwik Eydziatowicz.


Wyprodukowanie 6000 wagonu.

Wagon do przewozu mięsa. Archiwum Państwowe w Sanoku, sygnatura: 60/2/0/441.


1910


Wózek kołyskowy z hamulcem i automatycznym bezpiecznikiem. Archiwum Państwowe w Sanoku, sygnatura: 60/2/0/446.


Sanocka Fabryka Wagonów na pamiątkę zwycięstwa grunwaldzkiego wykonała z brązu tablicę pamiątkową.
Tablica została wmurowana w przednią ścianę kościoła farnego.Wagon osobowy wąskotorowy.Rysunek pary kół wagonu kolejowego typu N/07 stosowanych w latach 1910-1931r.
Archiwum Państwowe w Sanoku, nr rysunku 7723


1911

11 września umiera Kazimierz Lipiński.Fot. M. Hill

Bardzo ciekawym wyrobem przeznaczonym do prac montażowych i przeładunkowych na kolei był dźwig-żuraw z 1911 roku. Takich żurawi firma wyprodukowała 24 sztuki.


1912

Na zamówienie Krakowskiej Spółce Tramwajowej wykonano 20 wagonów tramwajowych normalnotorowych typu SN1. Pierwsze wagony tego typu przybyły do Krakowa w grudniu 1912 i styczniu 1913 roku.
Rysunek krytego wagonu towarowego Seria G/5 bez hamulca. Archiwum Państwowe w Sanoku, nr rysunku 9743.


Tramwaj - dwuosiowy wóz motorowy. Archiwum Państwowe w Sanoku, nr rysunku 9966.


Rysunek wózka z hamulcem do przewozu kamieni. Archiwum Państwowe w Sanoku, nr rysunku 10065.1913

W maju 1913 roku w Wiedniu dochodzi do podpisania porozumienia pomiędzy przedstawicielami firmy S.A. L. Zieleniewski a przedstawicielami Fabryki Sanockiej. 30 października 1913 roku walne zgromadzenie obu spółek uchwaliło fuzję obu firm. Dyrektorem naczelnym został inż. Edmund Zieleniewski. W wyniku reorganizacji w Sanok pozostawiono produkcję taboru kolejowego i tramwajowego, natomiast do fabryki krakowskiej przeniesiono działy: maszynowy, motorowy, odlewnię, konstrukcje stalowe i maszyny wiertnicze. Od tego momentu Fabryka nosiła nazwę: Spółka Akcyjna L. Zieleniewski Sanocka Fabryka Wagonów.Tabliczka oryginalna oraz odtworzona.


Fot. M. Hill


Wiek XIX <<<< 1900-13 >>>> 1914-27 >>>> 1928-44 >>>> 1944-49 >>>> 1950-57 >>>> 1958-66 >>>> 1967-74 >>>>
>>>> 1975-80 >>>> 1981-89 >>>> 1990-95 >>>> 1996-2000 >>>> 2001-03 >>>> 2004-06 >>>> 2007 >>>> 2008 >>>>
>>>> 2009 >>>> 2010 >>>> 2011 >>>> 2012 >>>> 2013 >>>> 2014 >>>> 2015 >>>> 2016 >>>> 2017 >>>> 2018 >>>>
>>>> 2019 >>>> 2020 >>>> 2021 >>>> 2022 >>>> 2023
© 2007 - 2023 Szczudlik
stat4u